පේෂකර්ම හා ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයට B Tech උපාධියක්

මෙරට පේෂකර්ම හා ඇගලුම් ක්ෂේත්රයේ තෘතීය අධ්යාපනයට මංපෙත් විවර කර ඇති ප්රමුඛතම ආයතනයක් වන ශ්රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇගලුම් ආයතනය, ස්වකීය මෙහෙවර තවදුරටත් ව්යාප්ත කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ඊයේ (මාර්තු 23 වන) දින වෘත්තීය තාක්ෂණික විශ්ව විද්යාලය (UNIVOTEC) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී.
අප ආයතනය හරහා පේෂකර්ම හා ඇගලුම් පිලිබඳ තාක්ෂණවේදී උපාධිය (Bachelor of Technology in Textile & Apparel) හැදෑරීමට මෙමගින් අවස්ථාව උදා කර දී ඇත.
ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සපුරා දැනට පේෂකර්ම හා ඇගලුම් ක්ෂේත්රයේ රැකියා වල නිරත වන්නන්ට මෙන්ම අපොස උසස් පෙල සමත් සිසුන්ට ද මෙම උපාධි පාඨමාලාව සමඟ සම්බන්ධ වීමට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල හැකිය.
වෘත්තීය තාක්ෂණික විශ්ව විද්යාලයේ කුලපති සම්මානිත මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්ර අබේගුණවර්ධන මහතා, උපකුලපති ජ්යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රංජිත් ප්රේමලාල් ද සිල්වා මහතා , පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයන්, අධ්යක්ෂ ජනරාල් එන්.දියබෙදනගේ මහත්මිය, පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්යයන අංශ ප්රධානීන් මෙන්ම අප ආයතනයේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් වරලත් වාස්තු විද්යාඥ සරත් ප්රනාන්දු මහතා, මෙහෙයුම් අධ්යක්ෂ වසන්ත විජේරත්න මහතා සහ තවත් නිලධාරීහු ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ